Classes particulars

bannergranclase_part_t

 

Forum Classes Particulars

Tot l’any (de setembre a juliol) Forum Idiomes els ofereix l’opció de classes particulars (Anglès, Francès, Alemany, Castellà , Català i Reforç Escolar)

En aquestes classes s’aconsegueix un vincle i una relació personal entre l’alumne i el professor.

Són classes per alumnes de totes les edats (nens, adolescents i adults) que per diferents motius (horari, treball, torns laborals) no poden o no volen fer classes de grup, en aquestes classes es reforcen els coneixements prèvis i totes les àrees llingüístiques.

Aquestes classes es poden orientar per a diverses finalitats com presentacions d’empresa o d’estudi, preparació d’examens oficials i entrevistes de feina.

L’horari és flexible i l’alumne pot canviar l’hora o anul·lar la clase amb antelació. El calendari també el determina l’alumne i és ell qui determina el ritme de l’aprenentatge segons les seves necessitats i la seva situación personal.

El preu és basa en l’hora/classe, tot i això, Forum Idiomes disposa de bonus de 10 hores, 20 hores, 30 hores i 50 hores.

La base de las clases particulares es:

• Preparació examens oficials
• Preparació entrevista treball
• Presentacions d’empresa o estudis
• Impulsar els coneixements adquirits
• Horari flexible
• Calendari segons l’alumne
• Reforç de totes les àrees llingüístiques.
a2