Forum Teens

 

CURS PER A JOVES ADOLESCENTS

  • Per alumnes de 13 a 16 anys (ESO). Curs de tres hores setmanals.
  • Curs d’inmersió lingüística on es treballen intensament totes les àrees corresponents a l’aprenentatge de l’idioma (gramàtica, escriptura, lectura, comprensió i parla) amb l’objectiu que l’adolescent agafi prou confiança en ell mateix a l’hora d’expresar-se, i prepar-lo per al seu futur acadèmic i vivencial. Per tant, realitzem sessions lúdiques i cognitives per tal d’aprofundir en l’assimilació i interiorització de l’idioma (pel.lícules, cançons, festes tradicionals, presentacions generals: orals, powerpoints…)
  • Es fan examens interns trimestrals on es determina el nivel de cada alumne/a. Les famílies reben les notes corresponents on s’indica les unitats treballades, el coneixement i el comportament del trimestre.
  • El professorat interactúa amb els pares en l’avaluació i el desenvolpament de l’alumne/a.
  • Hi ha una entrevista amb els pares al juny com a tancament del curs on s’entreguen les ultimes notes i els deures d’estiu.
a2
banner_mas_informacion