Espanyol i Català per a estrangers

 

Forum Idiomes ofereix cursos presencials d’espanyol i/o català per a persones estrangeres que per motius laborals o personals viuen a casa nostra.

Són cursos d’inmersió llingüística de tots els nivells i per a totes les edats (nens, adolescents i adults). El nostre objectiu és que els nostres alumnes aconsegueixin comunicar-se d’una manera fluida.

Treballem totes les àrees llingüístiques (gramàtica, vocabulari, comprensió escrita i oral) tot i que prioritzem la comprensio oral per tal que l’alumne desenvolupi el seu aprenentatge i pugui mantener una comunicación fluida en les situacions reals.

Són classes també de caire cultural perquè introduim els alumnes en el coneixement de les tradicions, la cultura i l’art per tal que l’alumne tingui una major comprensió de la societat on viu i treballa.

• Cursos presencials d’inmersió llingüística
• Tots els nivells
• Totes les edats (nens, adolescents, adults)
• Per al món laboral, personal i social
• Coneixement de totes les àrees llingüístiques
• Classes dinàmiques
• Introducció socio-cultural
• Objectiu: Comunicació fluida per a situacions reals
a2